Over deze website

Hoe konden de eerste Bijbelboeken geschreven worden? In welke periode was de roeping van Abraham uit Ur nou eigenlijk precies? Hoe lang heeft de mensheid geleefd zonder de Tien Geboden? Mozes kwam uit het geslacht van Levi, maar hoe zit de lijn van Juda naar David er dan uit? En wanneer sprak welke profeet; de volgorde van de Bijbelboeken helpt daar niet bij... En zo zouden er nog veel meer vragen gesteld kunnen worden. In deze tijdlijn is op een zo eenvoudig mogelijke manier de chronologie van de Bijbel weergegeven.

De hoofdlijn hierbij is de bloedlijn van Adam tot Jezus. Heel bijzonder hoe de geslachten zich ontwikkelden en de overlevering en geschiedschrijving vorm kreeg. Tevens zijn belangrijke gebeurtenissen met een tijdsaanduiding opgenomen, zoals de zondvloed, de spraakverwarring, de roeping van Abraham, de uittocht uit Egypte, de wegvoeringen naar Babel. Ook zijn alle Bijbelboeken uit het Oude Testament opgenomen, geplaatst in de periode die ze betreffen. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een goed inzicht wanneer welke profeet sprak.

Uit de periode van de afgelopen 2000 jaar zijn ook enkele belangrijke gebeurtenissen weergegeven. Het is niet de Bijbelse geschiedenis. Maar bij meerdere markeringen is het toch een voortzetting van de Bijbelse geschiedenis, maar dan in niet-canonieke boeken. Wat te denken van de betekenis van bijvoorbeeld de Reformatie, van het werk van Johannes Calvijn, Jonathan Edwards, C.S. Lewis en de oprichting van de staat Israël.

Tijdsaanduidingen en principe van gesloten geslachtsregister

Het zal niet verbazen dat tijdsaanduidingen van personen en gebeurtenissen onzekerder worden naar gelang ze langer geleden zijn. Tot ongeveer 500 v. Chr. zijn de jaartallen vrij nauwkeurig. Over eerder jaartallen kunnen historici van inzicht verschillen. Deze tijdlijn is gebaseerd op het principe van gesloten geslachtsregisters; dat wil zeggen dat alle namen in de bloedlijnen zijn genoemd. Volgens dat principe is de schepping gedateerd rond 4.000 v. Chr. Daar zijn ook echter andere visies. Zo ging Augustinus er al vanuit dat, ook bij een gesloten geslachtsregister, de schepping rond 5.500 v. Chr is geweest. Volgens prof. dr. M.J. Paul is er ook veel te zeggen voor de uitleg van open geslachtsregisters; dan zijn er namen overgeslagen. Dan zou de schepping misschien 10.000 jaar v. Chr zijn geweest. Hoe het ook zij, bij het overzien van de wereldgeschiedenis past slechts bescheidenheid en verwondering.

Bronnen

  • Chronologie van de wereldgeschiedenis (ISBN 9783829017077)
  • HSV Studiebijbel (ISBN 9789065393746) (met name inleidingen bij de Bijbelboeken)
  • diverse publicaties van prof. dr. M.J. Paul, o.a. op Studiebijbel.nl
  • Christpedia.nl: geschiedenis van Jeruzalem
  • Weet Magazine: Jezus werd niet in de winter geboren

Tijdlijn bekijken

origineel
SV
17
leermodusleren